Rostește pe 3 mai – Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare era din satul Mogarisos

Rostește pe 3 mai – Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare era din satul Mogarisos, Capadocia. A fost un citeţ iscusit al Bisericii încă de tânăr. După ce a renunţat la tot, a intrat în monahism şi a plecat la Ierusalim.

Rostește pe 3 mai rugăciunea către Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare

„Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Teodosie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Pe iubitorul cel dumnezeiesc al liniștii și pe începătorul întru Hristos al chinoviilor să-l cinstim ca pe o temelie a bunei-credințe; pe vlăstarul cel preasfințit al capadocienilor și pe marele luminător al pustiei Betleemului să-l lăudăm, strigând: Bucură-te, Cuvioase Părinte Teodosie!

Înger în pustie te-ai arătat, Teodosie, cu razele ostenelilor tale, luminând mulțimea celor neînsoțiți, începătorule al chinoviilor și pildă a vieții preabune, pentru care cu îndrăznire îți strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, lauda pustniciei;

Bucură-te, zidul ortodoxiei;

Bucură-te, pomul pustiei cel preafrumos;

Bucură-te, mărgăritarul nevoinței cel luminos;

Bucură-te, finicul cel cu înaltă cunună al înfrânării adevărate;

Bucură-te, fluierul cel cu dulce grai al viețuirii curate;

Bucură-te, îndrumătorul întru Hristos al chinoviilor;

Bucură-te, neînșelat arătător de cale al monahiilor;

Bucură-te, luminătorul nevoinței cel preamărit;

Bucură-te, că celor ce te cheamă le ești apărător neadormit;

Bucură-te, strălucirea Bisericii lui Hristos cea dreptmăritoare;

Bucură-te, luminătorul celor umbriți de patimi pierzătoare;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Teodosie!

Amin.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.