Calendar ortodox 18 ianuarie 2022. Ce să faci pentru a fi ferit de ciumă și alte boli grele

După sărbătorile importante de iarnă, Crăciun, Sfântul Vasile, Bobotează și Sfântul Ion, mai urmează evenimente religioase mari, pe care credincioșii le tratează ca atare. Vezi care sunt sfinții acestei zile și ce trebuie să faci pentru a te asigura că îi tratezi așa cum trebuie.

Sărbătoare mare la 18 ianuarie

În fiecare an, în data de 18 ianuarie, conform Calendarului Creștin Ortodox, enoriașii îi sărbătoresc pe Sfinții Atanasie şi Chiril. Sunt doi dintre cei mai mari sfinți cunoscuți în viața religioasă, care au făcut multe lucruri bune la viața lor și au urmat Voia Domnului.

Este sărbătoarea Sfinților Atanasie și Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei, cunoscută și drept „Atanasia Ciumelor’ sau „Tănase de ciumă’. Se spune că cei care nu țin cont de această zi vor fi loviți de ciumă și de boli grele, așa că trebuie să ținem cont de mai multe tradiții pentru a fi siguri că nu suntem în pericol, dacă suntem mai superstițioși de fel.

Se spune că cei care vor să fie sănătoși, să fie feriți de rele, vor ține ziua de 18 ianuarie! Astfel, nu trebuie să faci nicio treabă casnică sau prin curte, să nu speli, să nu calci și să nu dai nimic cu împrumut, pentru că vei duce dorul banilor tot restul anilor.

Majoritatea oamenilor din zonele rurale țin cont de aceste tradiții, cu gândul că se protejează împotriva ciumei, a infirmităților, amețelilor și loviturilor de tot felul. Românii de pretutindeni merg în pelerinaj și se roagă pentru sănătatea lor și a celor dragi cu ocazia acestei zile. Este bine să te rogi de ziua Sfinților Atanasaie și Chiril, să aprinzi lumânări pentru cei morți, dar și pentru cei vii și să dai de pomană.

Rugăciunea zilei de marți

Este important să ne rugăm, să lucrăm mereu la relația noastră cu Dumnezeu. Rugăciunea de mai jos este una extrem de puternică, care are un efect puternic asupra stării noastre. Rostește-o ori de câte ori te simți singur, fără putere și ai vrea ca cineva să fie alături de tine și să îți dea cele mai bune sfaturi.

Doamne, Doamne, Cel Care ai îngă­duit diavolului să ispitească în Rai pe strămoșii noștri Adam și Eva, spre a le încerca ascultarea și supunerea; Cel Care, de asemenea, ai îngăduit dia­volului să ispitească cu îngrozire și cu grele su­ferințe pe Dreptul Iov, robul Tău, pen­tru ca și mai lămurit să se vădească virtuțile și credința lui întru Tine; Cel Care ai dat îngă­duință satanei să se apro­pie cu ispitire de Însuși Fiul Tău, spre a-L îmbia și a-L momi cu poftele și deșertă­ciu­nile acestei lumi, pentru ca, înfrânt și rușinat, acest duh blestemat să audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele:

„Înapoia Mea, satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui Unuia să-I slujești!”; Cel Care tuturor drep­ților și sfinților Tăi le-ai dat vremi de ispitire și de grele îndoieli, pentru ca, prin ele lămurindu-se, să iasă și să rămână și mai întăriți în credința, în nădejdea, în dragostea și în supu­nerea cea către Tine; Însuți, Atot­pu­­­­ternice și Preabunu­le Stăpâne, aju­tă-mi și mie în această clipă grea, când duhul satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli și cu îmbol­diri, și când vi­clene amăgiri îmi fră­mân­tă inima și sufletul.
Arată-mi, Mi­los­tive, adevă­rul și calea Ta cea dreaptă, pentru ca, biruind uneltirile de acum ale diavolului, să mă pot bucura de cuvintele Aposto­lu­lui Tău Iacob, care zice: „Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit fă­cân­du-se, va lua cununa vieții, pe care a făgă­duit-o Dumnezeu celor care Îl iu­besc pe El” Amin!

Leave a Reply

Your email address will not be published.